FORUM

FORUM

Diskutions forum

Internationella Föreningen i Hedemora har sedan 1983, då föreningen bildades, fungerat som mötesplats för många kulturer. Genom att lära känna varandra kan vi lättare acceptera varandras olikheter och genom respekt för varandra upptäcker vi också våra likheter. Diskutera viktiga frågor du också!

RSS Latest updates

RSS iconPosts

Categories

RSS iconKultur
RSS iconAktiviteter
RSS iconÖvrigt

Author

RSS iconinternationellaforeningen.se