FORUM

FORUM

Diskutions forum

Internationella Föreningen i Hedemora har sedan 1983, då föreningen bildades, fungerat som mötesplats för många kulturer. Genom att lära känna varandra kan vi lättare acceptera varandras olikheter och genom respekt för varandra upptäcker vi också våra likheter. Diskutera viktiga frågor du också!

Kultur

KulturPosted by internationellaforeningen.se Sun, March 22, 2009 11:24:24
Här kan ni ta upp kultur frågor eller något annat som du vill berätta om just din kultur.