FORUM

FORUM

Diskutions forum

Internationella Föreningen i Hedemora har sedan 1983, då föreningen bildades, fungerat som mötesplats för många kulturer. Genom att lära känna varandra kan vi lättare acceptera varandras olikheter och genom respekt för varandra upptäcker vi också våra likheter. Diskutera viktiga frågor du också!

Övrigt

ÖvrigtPosted by internationellaforeningen.se Sun, March 22, 2009 11:27:38
Har ni några övriga ämnen ni vill diskutera så ta gärna upp det i detta forum!