FORUM

FORUM

Diskutions forum

Internationella Föreningen i Hedemora har sedan 1983, då föreningen bildades, fungerat som mötesplats för många kulturer. Genom att lära känna varandra kan vi lättare acceptera varandras olikheter och genom respekt för varandra upptäcker vi också våra likheter. Diskutera viktiga frågor du också!

Aktiviteter

AktiviteterPosted by internationellaforeningen.se Sun, March 22, 2009 11:26:43
Vill ni diskutera om kommande aktiviteter eller har förslag på aktiviteter som ni vill att det ska genomföras, kommentera det i vårt forum!